Közlemény

Közlemény

KÖZLEMÉNY

a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiratkozás rendjéről
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, arról, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel,
- 7/2020 (III.25.) EMMI határozat alapján -
a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban a 2020/2021. nevelési évre
a beiratkozás az alábbiak szerint történik:
Felvételre kerül a Kazincbarcikai Összevont Óvodákba az a gyermek,aki kazincbarcikai lakcímmel rendelkezik, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét,akiről a körzethatáron kívüli, vagy körzethatárral nem rendelkező óvodából nem érkezett értesítés, hogy oda beiratkozott.
A gyermek felvételét követően erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, gondviselőt.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája;
a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben azt igazoló dokumentumok.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Gyermeke felvételére vonatkozóan szándéknyilatkozatot tölthet ki az a szülő, törvényes képviselő a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, akinek a gyermeke:

2017. augusztus 31. után született, de szeretné igénybe venni az óvodai nevelést a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan a szükséges év közbeni férőhelyek biztosítása miatt.
Aki más településen lakik, de (indokolt esetben) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák valamely tagintézményébe szeretné beíratni gyermekét.
Aki kazincbarcikai lakcímmel rendelkezik, de nem a körzete szerinti tagóvodába kívánja a gyermekét beíratni.

A szándéknyilatkozatokat 2020. április 17-ig elektronikus úton a kazincbarcikaiosszevontovodak@gmail.com e-mail címre szükséges megküldeni, valamint szándékát bejelentheti a 06 48/ 512-543-as telefonszámon.
A veszélyhelyzetre való tekintettel személyesen csak különösen indokolt esetben - egyeztetett időpontban - van mód a szándéknyilatkozat leadására.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat megtalálható Kazincbarcika város hivatalos honlapján (www.kazincbarcika.hu) valamint a Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapján (http://www.barcikaicimborak.hu/dokumentumok1.php).

Az intézmény vezetője a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvodája és tagóvodái körzetébe nem tartozó gyermekek felvételéről 2020. április 30-ig dönt, erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, gondviselőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
A Kazincbarcikán felvételi körzettel rendelkező IJROK Eszterlánc Óvoda is meghirdette a beiratkozási rendjét, amely az alábbi linken érhető el:
http://irinyi-ref.hu/letoltesek/

A közlemény közzétételének időpontja:

2020. április 01.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2020. április 30.

A Kazincbarcikai Összevont Óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is az intézmény alapító okirata szerint.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban, az alábbi linken elérhető nyomtatványt kitöltve az Oktatási Hivatalt értesíteni.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes_urlap

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Kazincbarcika, 2020. április 01.

Szitka Péter
polgármester
2020.04.01.

További hírek