Köszöntő

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait,
ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
Varga Domokos

Kedves látogató!

Szeretettel köszöntöm a Kazincbarcikai Összevont Óvodák honlapján.
Kalandozzon nálunk egy keveset és ismerkedjen meg intézményünkkel, gyermekeink óvodában töltött életével, nevelési céljainkkal, feladatainkkal, szolgáltatásainkkal és elérhetőségeinkkel.
A Kazincbarcikai Összevont Óvodákat egy székhely intézmény, hat városi és két vidéki tagóvoda alkotja. ( Székhely Óvoda, Nefelejcs Tagóvoda, Füzike Tagóvoda, Százszorszép Tagóvoda, Mesevár Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, Sajóivánkai Tagóvoda )

Küldetésünk

A ránk bízott gyermekek nevelése, amely során megvalósul a gyermekek szükségleteinek kielégítése, magasabb szükségleteik iránti igényük kialakítása, egyéni ütemű fejlődésük elősegítése, tudatos fejlesztése, inkluzív pedagógiai szemlélettel.
A sajátos nevelési igényű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek integrált nevelése (beillesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás).

Nevelési céljainkat, feladatainkat a tagóvodák értékeinek, hagyományainak, arculatának megőrzésével, a törvényi előírásokat, az Országos Alapprogramban foglaltakat a szociokulturális környezet sajátosságait figyelembe véve, a szülők véleményét szem előtt tartva alakítottuk ki.
Óvodánkban minden azért van, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk, önmagukhoz képest testileg, lelkileg értelmileg maximálisan fejlődjenek.
Sikeres munkánk alapja a szakmailag jól felkészült, kreatív, szeretetet, törődést közvetítő óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítő dolgozók.
Valljuk, hogy a hatékony nevelőmunka csak a családok együttműködésével valósulhat meg.
Óvodánk minden dolgozója nevében kellemes böngészést kívánok!

Horváthné Geleta Mária
intézményvezető