Füzike Tagóvoda

Füzike Tagóvoda
cím:3700 Kazincbarcika
Mátyás kir. u. 10/A.
telefonszám:(48) 311-328
e-mail:fuzikeovoda@gmail.com
tagóvodavezető:Zavaczki Tímea

A Füzike Tagóvoda 1976-ban épült. 2013-ban az épület teljes körű felújítására került sor. Ez is hozzájárul a kitűzött célok (tornaterem, kiszolgáló helyiségek, új bútorok, korszerű mozgás- és képességfejlesztő udvar kialakítása, és egyéb fejlesztési lehetőségek) megvalósításához. Nevelőmunkájukban, a kedvező földrajzi elhelyezkedéséből adódóan az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód és életvitel alapozására, ezért fontos feladatuk a prevenció és a mozgásfejlesztés.

Csicsergők Alapítvány

cím:3700 Kazincbarcika, Mátyás k. u.10/a.
adószám:18427857-1-05
számlaszám:11734152-24013477

Az alapítvány közérdekű célja: Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges műszaki berendezések beszerzése, a rendszer kiépítése. Külső, belső tárgyi feltételek fejlesztése, modernizálása. Új foglalkozási eszközök beszerzése, szemléltető eszközök körének bővítése. Alap feladatokon túli szolgáltatások szervezése. Hagyományteremtő óvodai rendezvények, gyermekprogramok szervezése. Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai életének megsegítése. Az egészséges életmódra nevelés, és a környezetvédelemre nevelés színvonalas pedagógiai megvalósításáért.

Aktuális programok:

Eseményfotók: