Eszterlánc Tagóvoda

Eszterlánc Tagóvoda
cím:3700 Kazincbarcika
Építők útja 2.
telefonszám:(48) 311-830
e-mail:epitokovi62@gmail.com
tagóvodavezető:Simon Ildikó

Az Eszterlánc Tagóvoda, a város legrégebbi óvodája 1962-től fogadja a gyermekeket. Nevelői, elfogadó közösségként, kiemelt feladatuknak tartják az eltérő szociokultúrális környezetből érkező gyermekek részére az esélyegyenlőség megteremtését, a gyermekek testi, lelki jólétének, szocializációjának, egészséges fejlődésének biztosítását. A szülők megnyerésével, bevonásával az egészséges életvitel iránti igény megalapozását.

Munkájuk eredményességének alapját a szülőkkel való jó kapcsolat kialakításában, a bizalmon alapuló együttnevelésben látják.

Aktuális programok:

Eseményfotók: